Ruskulturhistorie

Verdens Helseorganisasjon anbefaler å gå bort fra kriminaliseringen

I en rapport utgitt i 2014 uttaler Verdens Helseorganisasjon følgende:
“Stater bør arbeide mot å utvikle lover og retningslinjer som avkriminaliserer
bruk av illegale rusmidler, og på den måten redusere fengsling.
Stater bør også arbeide mot å utvikle lover og retningslinjer som
avkriminaliserer oppbevaring av brukerutstyr som sprøyter og som tillater
sprøyteutdelingsprogrammer og som legaliserer heroinassistert behandling
for opiatavhengige. Stater bør også gå bort ifra obligatorisk behandling
for brukere av illegale rusmidler.” Rapporten fremhever også Portugals suksess
etter avkriminaliseringen av oppbevaring av illegale rusmidler, og i å se rusmisbruk som et helseproblem heller enn som et ordensproblem

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 5, 2015 by in Uncategorized.
%d bloggers like this: