Ruskulturhistorie

Det økonomiske perspektivet

Verken et forbud eller en legalisering vil stoppe omsetningen av narkotika. Hvis en tar for gitt at en viss mengde alltid vil omsettes kan det være nyttig å spørre følgende spørsmål.: Hvem skal stå for produksjon og distribusjon? I dag er det de kriminelle som styrer markedet.

I den grad staten lykkes i å arrestere langere og bakmenn, vil resultatet være en glidning mot monopol i narkotikamarkedet.

Den part som står igjen som monopolist vil nok sette stor pris på at et forbud reduserer konkurransen.

Dette argumentet dro den kjente økonomen og liberalisten Milton Friedman frem i sin tid. Han mente Krigen mot Narkotika per definisjon var nytteløs.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 3, 2015 by in Internasjonal ruspolitikk, Viktige stemmer.
%d bloggers like this: