Ruskulturhistorie

Rottepark eksprimentet

Vår forståelse av avhengighet er bygd på massive antagelser. På 50- og 60-tallet fant forskere “bevis” for hvor avhengighetsskapende rusmidler er, og for at bare det å bli eksponert for … Continue reading

February 7, 2015 · Leave a comment

Verdens Helseorganisasjon anbefaler å gå bort fra kriminaliseringen

I en rapport utgitt i 2014 uttaler Verdens Helseorganisasjon følgende: “Stater bør arbeide mot å utvikle lover og retningslinjer som avkriminaliserer bruk av illegale rusmidler, og på den måten redusere … Continue reading

February 5, 2015 · Leave a comment

Forbudets paradoks

Dersom ruspolitikken ikke endres, vil stoffer som PMMA og de dødelige supermannpillene fortsette å ta liv. Det interessante med PMMA er at det er et rusmiddel nesten ingen tar med … Continue reading

February 3, 2015 · Leave a comment

Anyone`s child

Hvis barnet ditt hadde et rusproblem, hva ville du at han eller hun skulle bli møtt med? Hjelp eller straff? Anne-Marie Cockburn, kvinnen bak Anyone`s child, families for a safer … Continue reading

February 3, 2015 · Leave a comment

Det økonomiske perspektivet

Verken et forbud eller en legalisering vil stoppe omsetningen av narkotika. Hvis en tar for gitt at en viss mengde alltid vil omsettes kan det være nyttig å spørre følgende … Continue reading

February 3, 2015 · Leave a comment

Dark web

Internett har en underside, eller en underskog. Et sted hvor ikke Google når ned. Ingen vet hvor mange nettsider som befinner seg her, men underskogen er flere hundre ganger så … Continue reading

February 3, 2015 · Leave a comment

Krigen mot Narkotika

Krigen mot Narkotika -Undergraver utvikling og sikkerhet, og bidrar til konflikt -Truer folkehelsen, sprer sykdom og død -Undergraver menneskerettigheter -Fremmer stigma og diskriminering… -Skaper kriminalitet, og beriker kriminelle -Bidrar til … Continue reading

February 3, 2015 · Leave a comment